'Vertige' (2009)
Autor: Marko   
20.12.2009

Ruka ruku mije
Ruka ruku mije
Hrvati kolju francuske turiste na Risnjaku!

Ou da! Sve ono �to ina�e rade ameri�ki filmski redneci dok ne sviraju bend�o ili se me�usobno kri�aju, ovaj put radimo mi Hrvati i to francuskim free-climberima! Pa kakvi smo mi to ljudi? Pecamo zamkama za medvjede, strijeljamo srednjevjekovnim samostrijelima; kopamo rupe od sto metara, a u njih zabijamo na�iljene kolce koji su preveliki �ak i za mamuta, zabijamo �avle lisicama umjesto zubi i crtamo scene lova po zidovima. Tako�er, ako niste znali, na zagreba�kom kolodvoru mo�ete onako usput ubost jako dobru gand�u. I najbolje od svega, mi Hrvati jako dobro znamo i razumijemo Francuski. N'est ce pas?

Prva polovina sasvim dobro funkcionira - predivni helikopterski pejza�i odmaraju oko, a fina muzika podi�e o�ekivanja. Napetost solidno raste kako petero avanturista prelazi opasne stjenovite prepreke dok se mladi redatelj Abel Ferry fino igra sa �ivcima, �kolski potenciraju�i hr�ave sajle, visinu i o�tre stijene, a usput, kad stigne, postepeno nam otkrije i pokoji odnos me�u protagonistima. Dolaskom sumraka, planina prestaje biti stra�na pa je zato potrebno uvaljati "lovce", a avanturisti�ki triler preokrenuti u klasi�ni slasher poja�an finim gore efektima. A onda ba� kako ne bi trebalo, naracija skrene u u-domu-kod-kolja�a finale, a osrednje lo�oj gluma�koj postavi popuca preostala u�ad kojom su koliko-toliko pre�ivljavali penjanje po planini mog velikog o�ekivanja. �teta!

Omiljeno orue hrvatskih lovaca
Omiljeno oru�e hrvatskih lovaca
Neto mi je ba prolo kroz glavu...
Ne�to mi je ba� pro�lo kroz glavu...

Moglo je i bolje, ali opet, gledljivo svakako je, i zabavno, �ak i u svojoj �alosnoj gluposti... Puno, puno bolji dojam ostavio bi da nije oti�ao u ve� milijun puta pre�vakano, progutano i ispovra�ano pri�anje kolja�eve pri�e. Bilo bi bolje da su nas Hrvate, ostavili misti�nim planinskim ljudima koje nitko nikad nije vidio, barem nije ostao �iv da bi o tome pri�ao. Ovako... �orak!

Ali dobro,... nek sam gledao i prvi europski produciran horor film s elementom Hrvata-kolja�a! Barem na� MVP Gordan Jandrokovi� ne mora hitno prosvjedovati u Bruxellesu, a MT Goran Bajs mo�e fino pajkiti jer smo imali sre�u da je Abel uspio usrati drugu polovicu, tja mlad je jo� momak. Stigne u nastavku popraviti stvar. Ovako, da je uspio i prona�ao uvjerljivije i psihopati�nije kolja�e, imali bi propagandni poligon ba� kakav su Kazahstanci imali Boratom ili Slovaci Hostelom.

Image

Image 

 
'Paranormal Entity' (2009)
Autor: Velimir   
17.12.2009

Prednost  ima gole sise!
Prednost � ima gole sise!
Ponekad je jednostavno va�no biti prvi.

Što bi bilo da smo ovo gledali prvo, kao original? Mo�da bi svi bili ugodno iznena�eni idejom? Ovako je bio dosadan, jer sve smo to ve� vidjeli, a sada gledamo ponovo s nešto manje takta, ali malo više 'klasi�nog horora', vrištanja, urlanja, d�izskrajstanja te jako lošeg glumatanja i treskanja kamere.

Tko �e drugi raditi eksplo-verziju 'Paranormal Activity' nego legendarni Asylum, studio koji stoji i iza 'klasika' kao što su 'Transmorphers', '100 Million BC', 'Snakes On A Train' te ostalih mockbustersa sli�nog kalibra.

Pa ako ste gledali original, znate što mo�ete o�ekivati u ovoj, inferiornijoj i daleko iritantnijoj verziji. Broj glavnih likova sko�io je na tri, jer rije� je o majci, bratu i sestri (otac je mrtav, a duh/demon se uvukao u ku�i prilikom pokušaja komunikacije s njime), koji se boje protiv zlih sila sklonih telefoniranju, razbijanju �aša i molestiranju zgodnih sisatih djevojaka.

O�ito nije teško snimiti niskobud�etnu eksploatacijsku verziju niskobud�etnog filma – iako je ovaj mockbusters, vjerojatno jedini u povijesti, navodno nekoliko puta skuplji od originala!

ile reem, ruuuke mi krvaveee
�ile re�em, ruuuke mi krvaveee
I to je strunjak?
I to je stru�njak?

Image

 
'Avatar' (2009)
Autor: Velimir   
16.12.2009

'Avatar'
'Avatar'
Do�oh, vidjeh i napisah tekst za Tportal. Ovo je ulomak:

'Sama pri�a o arogantnim, agresivnim i genocidnim Amerikancima, �ija privatna vojska dolazi na planet Pandoru istrijebiti stanovnike Na'vi, ne bi li se do�epala ruda koje eksploatiraju privatne korporacije, nimalo je skrivena SF verzija onoga što se danas doga�a s ex-Blackwaterom (danas Xe) u Iraku, a ona je postavljena na nekoliko konceptualnih razina – kao avantura, ovo je klasi�na saga o 'civiliziranom Zapadnjaku' uba�enom u svijet 'domorodaca', koji on zavoli više od vlastitog, baš kao i jednu od lokalnih djevojaka. Nema ve�ih odstupanja od recepta, ali je njegova izvedba jako zabavna u eksploataciji egzotike svemirske d�ungle (...)'

Cijeli tekst pro�itajte - ovdje

Image
 

 
'Love And Bullets' (1979)
Autor: Velimir   
14.12.2009

Gdje je Bronson, tamo su i eksplozije
Gdje je Bronson, tamo su i eksplozije
Charles Bronson kao Charlie i Henry Silva kao Vittorio!

Sedamdesete su na izmaku, baš kao i 70's faza Bronsonove filmske karijere, a upravo je ovaj film obilje�io posljednji pozdrav – na samom pragu 80's ki�a, ali ipak posve, estetikom, poetikom, tehnikom i brkovima s obje noge u sedamdesetima.

Na�alost, ne �udi što je 'Love And Bullets' propao u kinima, obzirom na to da je dosta kilav, traljavo re�iran, jadno glumljen te neuravnote�enog tempa s previše nepotrebnog mljevenja, iako unutra u neku ruku ima svega, ali najmanje 'prave akcije'. A promovirao se kao pravi, �estoki akcijski triler. No koncept je fina klasika, napisana od strane Wendella Mayesa, scenarista 'Death Wish' – snimljen na 'egzoti�nim' europskim lokacijama, Bronson kao ameri�ki policajac Charlie Congers dolazi u Švicarsku nagovoriti mafijašku ljubavnicu da svjedo�enjem uništi kriminalnog bossa, sve dok ih zli gangsteri ne odlu�e oboje roknuti.

Dakle, svakako nije me�u najboljima, ali ako volite Bronsona, Silvu i sedamdesete – a tko ne voli? – prona�i �ete ponešto stvari uz koje �ete se zabaviti. Umjereno.

'Tko si ti, simpatini mladiu u gaama?'
'Tko si ti, simpati�ni mladi�u u ga�ama?'
'Ja sam Silva. Henry Silva!'
'Ja sam Silva. Henry Silva!'

Image

 
'Vengeance' (2009)
Autor: Velimir   
12.12.2009

Ugodna smrt
Ugodna smrt
Johnnie To i dalje pro�ivljava renesansu svoje karijere.

Johnnie To, Anthony Wong, Simon Yam i Suet Lam posljednjih pet-šest godina bili su formulom za dobar film pa nema nikakvog razloga da se tako i ne nastavi – razlog nije �ak ni koprodukcija s Francuzima, koja jest uzela �rtve u obliku traljave glume kada su scene na stranom jeziku glumaca u pitanju, ali ovo je unato� svemu �istokrvni hongkonški film gospodina Toa, dakle vizualno impresivna, noir mješavina akcije, trilera, trijadskog krimi�a i drame, ali ovog puta u modu osvete! Hell, yeah!

Zamišljen kao moderna posveta Melvilleovom 'Le samourai', 'Vengeance' je pri�a Costellu
(impresivno izgledaju�i, ali ne i impresivan glumac Johnny Hallyday), ocu �ene kojoj  je kineska mafija pobila obitelj. Pa unajmljuje kineske mafijaše da pobiju kineske mafijaše, iako ima problema s pam�enjem. Navodno je glavnu ulogu trebao imati Alain Delon, glavni junak originala, ali je odbio jer nije bio zadovoljan scenarijem.

No �ak i ako scenarij ima svojih problema, prepoznatljivi stil i re�ija su i dalje ovdje, kao i nevjerojatna atmosfera te snaga svake pojedine scene, od puca�ina do op�e teatralnosti koja još uvijek više impresionira nego što iritira. Nije najbolji To ikad, ali je dobar.

Lijepog li filma!
Lijepog li filma!
Opi kaos
Op�i kaos

Image

  
'Amsterdamned' (1988)
Autor: Marko   
11.12.2009

Kao Freddy, al u amcu
Kao Freddy, al u �amcu
Kako su Nizozemci snimili svoje 'Ralje'.

Tik pred rat, kad sam ovo �udo donio iz videoteke, fino sam se zabavio, dobivši puno više od onog što mi je vlasnik uz preporuku opisao – ronilac kolje iz amsterdamskih kanala! Dvadeset godina kasnije, magija je i dalje tu. Ovog puta u nesinkroniziranoj verziji, za razliku od nekadašnje Vestronove verzije dabirane na tipi�ni ameri�ki, ronilac i dalje kolje, ali u widescreenu s fanovskim titlom.

Klasi�ni slasher narezan kriminalisti�kom akcijadom, s potjerama po ulicama i kanalima, snimljenim poput turisti�ke razglednice. Suludo petominutno ganjanje gliserima je jedno od najboljih ikad i opasno ugro�ava cool onih iz 'Miami Vicea'. �ovjek bi zbog fotografije pomislio da je sniman sedamdesetih, da nije šablonskog soundtracka i neobrijanog inspektora s rudlavom polufudbalerkom, ko�njakom i rejbanicama.

Krv, znoj, suze i mutant – takve više ne rade!

Dobar dan, di je plaa?
Dobar dan, di je pla�a?
X-Men
X-Men

Image Vidi trailer

 
Too many pages.