Vanjski suradnici | Žuti titl
Čekićanje

FEFF 16: ‘The Raid 2 – Berandal‘ (2014)

Čekićanje Najbolji akcijski film svih vremena! Pomalo nespretni počeci sa ‘Merantau Warriorom‘ nisu nam dali naslutiti da će sljedeća suradnja dvojca Evans-Uwais (‘The Raid: ...