generacija | Žuti titl
Generacije filmofila

Žuti titl generacija

Generacije filmofila Gdje/kako gledaju Riječ je o naraštaju koji je formiran u razdoblju između šireg omasovljenja videa oko 1986./88., pa do 1993. kad u Hrvatskoj stupa zakon o ...