mađarska | Žuti titl
Mislim, dakle sjedim

‘Meteo’ (1990)

Mislim, dakle sjedim Mađarska distopija. Halucinogeni nadrealizam susreće postsocijalistički realizam – Mađarska je taman bila na početku postkomunističke tranzicije kada je ...