long weekend | Žuti titl
'Long Weekend'

FEFF 15: ‘LONG WEEKEND’ (2013)

‘Long Weekend’ Tajlandski ‘Petak 13′. Sjećate se ‘Sars Wars’, jednog od prvih naslova nove tajlandske kinematografije koji smo gledali u mahagonijskim ...